Er Via Ferrata farligere enn klatring?

Den hyppigste årsaken ved alle klatreulykker er brukerfeil og er derfor vanskelige å sammenligne. Det man kan sammenligne, er belastningsfaktoren ved fall.

Fall i Via Ferrata

Ved et fall i klatring er det et langt tau som absorberer mye av fallkreftene. Men ved et fall i Via Ferrata er det kun korte slynger som opptar disse kreftene. Dette kan føre til litt større risiko for å pådra seg skader enn ved klatring. Årsaken til dette er delvis at fallenergien vanskeligere lar seg absorbere, og delvis at man ved fall kan lande på bøyler, trinn, wire og bolter. Klemming av fingre mellom karabin og wire er en type lett skade som kan forekomme i Via Ferrata.  I vanlig fjellklatring inntreffer dette aldri. En annen medvirkende årsak kan være at en Via Ferrata klatrer ofte har mindre erfaring enn en fjellklatrer.